ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» - https://merefa.pb.org.ua  (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

1.                Терміни та визначення

1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету (бюджету участі), що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та громадою.

2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це механізм залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі через подання проектів та участі у громадському голосуванні за такі проекти, переможці якого фінансуватимуться  за рахунок виділеної частини бюджету громади.

3. Проект  –  план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі); проекти за обсягом фінансування поділяються на малі та великі проекти:

-  малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить. Від 5 000 до 40 000 тис. грн.

-  великі проекти - це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 41 000 до 100 000 тис. грн.

5. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

6. Автор - Користувач сайту, фізична особа, який подав власний проект в будь-якій формі і задовольняє критеріям відбору авторів проекту.

7. Голосуючий - Користувач сайту, фізична особа, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який зареєстрований та/або проживає на території Мереф’янської громади (або мають довідку про тимчасове проживання, акт депутата, довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання та причетність до Мереф’янської громади).

8. Конкурс – процес визначення проектів-переможців. Терміни конкурсу:

·        термін початку прийому проектів – 1 червня 2018 року;

·        термін завершення прийому проектів – 15 липня 2018 року;

·        терміни завершення оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування – 20 вересня 2018 року;

·        термін початку голосування за проекти – 1 жовтня 2018 року;

·        термін завершення голосування за проекту – 31 жовтня 2018 року;

·        термін визначення проектів-переможців – 7 листопада 2018 року).

9. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені Бланком-заявою Проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету міста).

10. Бланк-заява – офіційна форма заяви проекту, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список підписів осіб, які підтримали проект.

11. Голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому (пункти супроводу) чи електронному вигляді (у Системі).

12. Результати голосування – підраховані голоси подані за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі і на їх основі рейтинг проектів в адміністративній панелі.

13. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної на наступний рік.

14. Головний розпорядник коштів – Виконавчий комітет Мереф’янської міської ради.

15. Адміністрація Сайту – загальний відділ Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради, відділ Міжнародних відносин та проектно-інвестеційної діяльності.

 

2. Загальні умови

1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

3. Конкурс

1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2. Організатором конкурсу виступає Комісію з питань бюджету участі. Вона має право відмовити в участі, визначити остаточного переможця та реалізувати проект.

3. Для забезпечення якості та прозорості Виконавчий комітет Мереф’янської міської ради залучає Комісію з питань бюджету участі, у склад якої входять представники відділів Виконавчого комітету міської ради та представники громадськості, депутатського корпусу, незалежні експерти тощо.

4. Комісія з питань бюджету участі розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.

 

4. Реєстрація

1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

3. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.  Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

·        автор проекту надав неправдиві відомості про себе;

·        проект суперечить законодавству України;

·        у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;

·        проект має незавершений характер виконання одного із заходів в майбутньому) вимагатиме прийняття подальших заходів та/або  потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Мереф’янської громади);

·        проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

·        реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності (крім ОСББ);

·        у рамках проекту передбачено витрати на утримання обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту.

 

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проектів

1. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

2. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3. Автор повинен зібрати підписи по великому проекту 20 осіб (крім Автора) та 10 осіб по малому проекту (крім Автора), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.

4. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5. Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

6. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Оцінка проектів

1. Комісія з питань бюджету участі залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування у випадку, якщо:

·        автор проекту надав неправдиві відомості про себе;

·        проект суперечить законодавству України;

·        у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;

·        проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Мереф’янської громади);

·        проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

·        реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності (крім ОСББ);

·        у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує реалізації проекту

 

7. Голосування

1. Голосування за проекти здійснюється шляхом паперового (пункти супроводу) або електронного голосування у Системі.

2. Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою паспорта або довідки про тимчасове проживання, акту депутата, довідки про місце роботи,навчання, служби чи інших документів, що підтверджують їх проживання та причетність до Мереф’янської громади.

3. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 3 робочих днів.

4. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

 

8. Реалізація проекту

1. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Виконавчий комітет міської ради реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проекту, узгодженого Комісією з питань бюджету участі.

2. Якщо при голосуванні проект матиме бюджет, що перевищує залишок коштів громадського бюджету (бюджету участі), проект не може бути визнаним переможцем.

3. Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

4. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

5. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

6. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

7. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради без виплати компенсації.

9. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

9. Інші умови

1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.  Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

 

 

 

 

___________              _________________                      _______________

(дата)                                                      (підпис)                                                                 (ПІБ)